På grund af coronavirus og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ikke at forsamles fysisk, så er gudstjenesten om søndagen i øjeblikket aflyst.
Herre, lær mig at sætte vagt ved syndens indfaldsveje i mit liv. Giv mig ikke at lade mig narre og overrumple af begærets magt. Herre, jeg tager min tilflugt til dig som min tilflugt og min borg i al fristelse og fare.

Bøn af Ingolf Henoch Pedersen

KIRKENS VISION

Vores formål er at vise Kristi kærlighed, så andre inspireres til sammen med os at tilbede Gud.

KONTAKT

Metalbuen 42, 2750 Ballerup
kontakt@skovlundefrikirke.dk